PREPARE FOR BIGGEST RACE 2020
Biļetes/Tickets

Dārgais apmeklētāj, mēs tāpat kā jebkurš cits par prioritāti uzskatam Jūsu un mūsu braucēju drošību, sacensības tiek rīkotas balstoties uz visām valstī noteiktajiem noteikumiem, tāpēc biļešu skaits katrā zonā ir tik cik viņas pašlaik ir iespējamas, ja kas mainīsies organizators informēs un pievienos papildus biļetes! Uz vietas sacensību dienā būs iespējams iegādāties limētu skaitu arī speciālas stāvvietu biļetes tribīņu pusē , ievērojot distances nosacījumus, par ko organizators  informēs. PT un VIP biļešu īpašniekiem Obligāta masku lietošana dalībnieku parkā!

______________________

Dear visitor, we, like anyone else, consider the safety of you and our drivers a priority, the competition is organized based on all the rules of the country, so the number of tickets in each area is as much as they are currently possible. On the day of the competition it will be possible to buy special standing tickets on the grandstand side, about which the organizer will inform. For PT ticket and VIP ticket holders Mandatory use of masks in the participants' park!

BIĻEŠU CENA NO 29.07./TICKET PRICES FROM 29.07.2020- BIĻETES IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ IR IZPĀRDOTAS, TICKETS SOLD OUT IN PRESALE!

 • A SEKTORA BIĻETE IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ MAKSĀ 32,40 EUR /A SECTOR TICKET COST  BEFORE SELLING 32,40 EUR - IZPĀRDOTS IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ/SOLD OUT
 • D SEKTORA BIĻETE MAKSĀ IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ 21,60 EUR/ D SECTOR TRIBUNE COST BEFORE SEELING 21,60 EUR- IZPĀRDOTS IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ/SOLD OUT
 • PT SEKTORA BIĻETE IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ MAKSĀ  43,20 EUR/ PT SECTOR TICKET BEFORE SELLING COST 43,20 EUR- IZPĀRDOTS/SOLD OUT
 • VIP SEKTORA BIĻETE IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ MAKSĀ 108 EUR/VIP SECTOR TICKET BEFORE SELLING COST 108 EUR- IZPĀRDOTS/SOLD OUT
 • BĒRNIEM LĪDZ 10 GV(NEIESKAITOT) IEEJA BEZ MAKSAS/ KIDS UNDER 10 YEARS OLD, ENTRANCE FREE,  NEAIZŅEMOT ATSEVIŠĶU VIETU TRIBĪNĒS, JA AIZŅEM ATSEVIŠĶU VIETU JĀIEGĀDĀJAS JAUNIEŠU BIĻETE/ WITHOUT EXCLUDING A SEAT IN THE TRIBINES, IF A SITE IS TAKEN, YOU MUST BUY YOUNG PEOPLE TICKET FOR YOUR KID, EITHER THE CHILD SHOULD BE TAKEN INTO THE ADULT FLAG- IZPĀRDOTS/SOLD OUT
 • JAUNIEŠIEM NO 10-16 GV (NEIESKAITOT)/PENSIONĀRIEM; A SEKTORS- 21,60 EUR, D SEKTORS 16,20 EUR, PT SEKTORS 21,60 EUR, VIP SEKOTRS 75,60 EUR- IZPĀRDOTS/SOLD OUT
 • YOUNG PEOPLE 10-16 YEARS OLD/PENSIONERS; A SECTOR - 21,60 EUR, D SECTOR 16,20 EUR, PT SECTOR 30 EUR, VIP SECTOR 75,60 EUR- IZPĀRDOTS/SOLD OUT
 • II, III grupas invalīdiem 50% atlaide D tribīnē  uzrādot apliecību vai personas apliecinošu dokumentu( uz vietas, ja ir pieejamas biļetes)- IZPĀRDOTS/SOLD OUT
 • 1 GRUPAS INVALĪDIEM IEEJA BEZ MAKSAS , PAVADOŅIEM 50% ATLAIDE  (uz vietas) A tribīnē ir vietas invalīdiem ratiņkrēslā noteiktā daudzumā, kā arī pacēlājs! PIEEJAMAS 10 VIETAS!- IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES UZ VIETAS!

TRIBĪŅU IZKĀRTOJUMI!

DRIFT_MASTERS_TRIBINES_AUGUSTS_D_TRIBINE

DRIFT_MASTERS_TRIBINES_AUGUSTS_SEKTORS_1_A_TRIBINE

DRIFT_MASTERS_TRIBINES_AUGUSTS_SEKTORS_2_A_TRIBINE

DRIFT_MASTERS_TRIBINES_SEKTORS_3_A_TRIBINE

IEGĀDĀJOTIES BIĻETI UZ SACENSĪBĀM TĀ  IETVER IEEJU GAN 5DIENĀ- KAD NORISINĀSIES TRENIŅI UN KVALIFIKĀCIJA, GAN 6DIENĀ, GAN NORISINĀSIES TANDĒMU TRENIŅI UN TANDĒMI/ IF YOU BUY TICKET FOR SATURDAY RACE, IT'S ALSO INCLUDE FREE ENTRY IN FRIDAY WHEN WILL HAPPEN PRACTICE AND QUALIFICATION, SO 2 DAY TICKET

UZ VIETAS PASĀKUMA DIENĀ BŪS IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES ARĪ/ ON PLACE IN RACE DAY YOU CAN ALSO BUY

 • VIP AUTO CAURLAIDI  , TĀ IR AUTO STĀVVIETA TRASES TERITORIJĀ, BET NE DALĪBNIEKU PARKĀ 15 EUR
 • VIP PARKING TICKET YOU CAN BUY ON PLACE, IT WILL COST , THIS PARKING TICKET CAN BUY ANYONE WHO WANT, ALSO TRIBUNE SPECTATOR 15 EUR


Sacensību apmeklētājiem pie ieejas VAR TIKT veikta attālinātā ķermeņa temperatūras mērīšana, var tikt atteikta ieeja sacensībās, ja temperatūra ir lielāka par 37,5 Lūdzam ievērot 2m distanci, ja nevariet ievērot 2m distanci no citiem apmeklētājiem, jālieto sejas maskas, Jūsu atbildība! Dezinfekcijas līdzekļi pieejami sacensību norises vietā, aicinām dezinficēt rokas!

Visitors to the competition will be measured at the entrance to the remote body temperature, entry may be denied if the temperature is higher than 37.5 Please observe the 2m distance, if you can not observe the 2m distance from other visitors, face masks must be used, your responsibility! Disinfectants are available at the competition venue, please disinfect your hands!


FRIDAY 14.08.2020:

8:00 – Paddock open- ENTRY open

11:00 – 12:00 GROUP A PRACTICE (25 CARS)

12:00 – 13:00 GROUP B PRACTICE (25 CARS)

13:00 – 14:00 GROUP A PRACTICE (25 CARS)

15:00 – 16:00 GROUP B PRACTICE (25 CARS)

16:00 – 16:45 GROUP A PRACTICE (25 CARS)

16:45 – 17:30 GROUP B PRACTICE (25 CARS)

18:00 – 20:30 QUALIFICATION RUNS LIVE RBTV

 

SATURDAY 15.08.2020:

11:00 GATES OPEN FOR SPECTATORS

11:45 – 13:45 PRACTICE BEFORE TOP32

14:00-14:40 AUTOGRAPH SESSION IN SPECTATOR SIDE ( sekojot noteikumiem un iespējām tiks rīkota)

13:45 – 15:00 Technical Break

15:00 – 15:20 OPENING CEREMONY

15:30 – 17:30 TOP32

17:30 - 18:00 BREAK

18:00 – 20:00 TOP 16

20:15 Podium Ceremony

 

Safety First: Please Wear Masks - Thank You with Icon Landscape ...

TICKET INFORMATION/BIĻEŠU INFORMĀCIJAA SEKTORS
Galvenā Biķernieku tribīne A, skatītājiem pārredzama lielākā daļa trases un konfigurācijas lielais noslēguma līkums, papildus ekrāns pie 17KP, lai var redzēt visu sacensību trasi. Daļai no tribīnes ir jumta pārklājums. Tribīnei blakus atrodas arī bērnu zona, un dažādu aktivitāšu zona. Tribīnē sēdvietas nav numurētas, bet ir ierobežots skaits, garantēta sēdvieta katram biļetes īpašniekam.


THE SECTOR A
The main Bikernieki grandstand A, most of the track is visible to the spectators and the big final bend of the configuration, an additional screen at 17KP, so that the whole race track can be seen. Part of the grandstand has a roof covering. There is also a children's area and a variety of activity areas near the grandstand. The seats in the grandstand are not numbered but have a limited number, guaranteed seats for each ticket holder.


А СЕКТОР
На главной трибуне Бикерниеки А, для зрителей предусмотрена больная часть трассы и конфигурация большого, завершающего поворота, дополнительный экран у 17PK, что бы видеть всю трассу целиком. Часть трибуны оборудованна крышей. Рядом с трибуной находиться детская зона, и различные игровые зоны. Сиденья трибуны не пронумерованы, но количество мест ограничено, и гарантированы каждому купившему билет зрителю.

________________________________

D SEKTORS
Tribīnes, kuras atrodas blakus galvenajai Biķernieku tribīnei. No D tribīnēm skatītājiem pārredzami pirmie drifta konfigurācijas līkumi, ietverot bīstamo smilšu kalnu. Pie 17 KP ir izvietots ekrāns, daļai no tribīnes ir jumta pārklājums. Tribīnē sēdvietas nav numurētas, bet ir ierobežots skaits.

SECTOR D
The grandstands next to the main Bikernieki grandstand A. From the D-stands, spectators see the first bends of the drift configuration, including the dangerous first corner. At 17 CP there is a screen, part of the grandstand has a roof overlay. The seats in the grandstand are not numbered but have a limited number.

D СЕКТОР
Трибуны, которые находятся рядом с главной трибуной Бикерниеки. С трибуны D зрителям видны первые повороты конфигурации трассы, включая опасную песчаную возвышенность. У 17KP так же имеется экран, часть трибун имеет крышу. Сиденья трибуны не пронумерованы, но места ограниченны.

_________________________________

PT SEKTORS
PT sektors ietver ieeju dalībnieku parkā. No PT sektora lieliski pārredzama lielākā daļa trases un ekrāns. Iespējams tiks izbūvēta tribīne vai platforma. Biļete ietver iespēju atrasties dalībnieku parkā, iespēja skatīties driftu arī no D sektora, otrā trases pusē. balstoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, un 1 m distances noteikšanas tribīnēs, PT tribīņu īpašniekiem var tikt liegta ieeja D tribīnē saistībā ar to, ka mainoties noteikumiem organizators nevar ievērot savādāk distanci tribīnēs! Obligāti jālieto maskas!

PT SECTOR
The PT sector includes the entrance to the Participant Park (paddock) and the entrance to the existing grandstand our platform there. Most of the tracks and screen are perfectly visible from the PT sector. Purchasing a PT ticket will give you a place on the Paddock, an opportunity to be in the paddock, and a chance to watch the drift from sector D on the other side of the track.
based on national restrictions and 1 m distance in the stands, PT stand owners may be denied entry to the D stand due to the fact that the organizer cannot observe any other distance in the stands when the rules change! Masks must be worn!

PT СЕКТОР

Сектор PT захватывает в себя вход в парк участников. С сектора PT отлично видна большая часть трассы и экран, возможность находиться в парке участников, а так же смотреть дрифт из D сектора

_________________________________

VIP BIĻETE
VIP biļete ietver ieeju dalībnieku parkā, un ieeju VIP sektorā, kur ir īpaši izveidota VIP zona un tribīne ,un kurā pieejamas uzkodas un dzērieni (DARBOSIES TIKAI 6DIENĀ EDINĀŠANA). No VIP sektora var redzēt lielāko daļu trases, VIP sektors ir izvietots vistuvāk galvenajam konfigurācijas #fdstyle līkumam. VIP ieeja ietver arī speciālu VIP kakla karti.

VIP TICKET
The VIP ticket includes entrance to the Paddock and entrance to the VIP sector, which has a specially built- VIP area and a grandstand with snacks and drinks(Snack and drink area will work just in Saturday). Most of the track is visible from the VIP sector; the VIP sector is located closest to the main #fdstyle bend of the configuration. The VIP entrance also includes a special VIP neck card.
, as well as a possibility to leave the venue and then return. VIP tribune is located in the paddock, seats are not numbered.  There is a limited number of VIP tickets available.VIP ticket owners also can visit paddock zone, and of course Bikernieki spectator area.


VIP билеты
VIP билеты открывают возможность посетить парк участников, и вход в VIP сектор, где расположена VIP зона и трибуна, а так же закуски и напитки. С VIP сектора можно наблюдать большую часть трассы, и расположен он ближе к главному повороты конфигурации #fdstyle. VIP билет так же включает в себя VIP бейдж.

_________________________________________

* DER ZINĀT

PASĀKUMĀ- SACENSĪBU DIENĀ, PĒC FINĀLIEM BŪS ATVĒRTAIS DALĪBNIEKU PARKS! KAD VISIEM SKATĪTĀJIEM BŪS IESPĒJA DOTIES PIE BRAUCĒJIEM, GAN PĒC AUTOGRĀFIEM, GAN BILDĒM!!- BET MASKU LIETOŠAANA IR OBLIGĀTA!!!

PAPILDUS TIEK PLĀNOTA AUTOGRĀFU SESIJA 6DIENĀ PIRMS TANDĒMU BRAUCIENIEM IZVĒRTĒJOT DROŠĪBAS NOTEIKUMUS!!

BĒRNIEM IEEJA LĪDZ 10 G.V. NEIESKAITOT IEEJA IR BEZ MAKSAS, BET TAS ATTIECAS TIKAI UZ BĒRNIEM, KURI PASĀKUMU- SACENSĪBAS APMEKLĒ KOPĀ AR VECĀKIEM/PIEAUGUŠĀ PAVADĪBĀ, ŠIS IR PUBLISKS PASĀKUMS, KUR VECĀKIEM/PIEAUGUŠAJAM JĀNES ATBILDĪBA PAR SAVIEM BĒRNIEM UN VIŅU DROŠĪBU, AUTOSPORTS IR BĪSTAMS, UN MŪSU PRIORITĀTE IR DROŠĪBA! BĒRNIEM IEEJA IR BEZ MAKSAS NEAIZŅEMOT ATSEVIŠĶU SĒDVIETU!!

JAUNIEŠU BIĻETE SKAITĀS NO 10 G.V. LĪDZ 16 G.V. (NEIESKAITOT) NO 16 G.V. SKAITĀS PIEAUGUŠO BIĻETE


Privātuma politika sacensībās- Iegādājoties biļeti , klients apstiprina, ka nav iebildumu un piekrīt tam ,ka var tikt filmēts ,vai bildēts! pasākuma laikā notiks filmēšana un bildēšana. Kontakt epasts organizatoram latviadrift@inbox.lv


Privacy Policy - When purchasing a ticket, the customer confirms that there is no objection and agrees that during the event, filming and painting will take place. Contact email for organizer latviadrift@inbox.lv

SVARĪGI!!

 • Plānojot pasākuma apmeklēšanu, jau iepriekš iepazīstieties ar tā organizatoru prasībām.
 • Aizliegumi un ierobežojumi, kas attiecas uz priekšmetiem, ko var vai nevar ienest pasākuma vietā, visbiežāk ir norādīti uz ieejas biļetēm un pie ieejas sacensību teritorijā.
 • Nevēlamo lietu skaitā, ko nedrīkst ienest pasākumā ir arī pārtika, izņemot bērnu ēdienu, kā arī jebkāda veida šķidrums – sula, pat dzeramais ūdens, jo pastāv risks, ka pudelē var būt iepildīts alkohols, degošs vai sprāgstošs šķidrums.
 • Neņemiet lieki līdzi vērtīgas lietas.
 • Fotoaparatūru atļauts ienest pasākumā

Der zināt, ka apsardzes darbinieki var jūs neielaist pasākumā, ja jums līdzi ir lietas, kas potenciāli rada draudus savainot cilvēkus, piemēram, priekšmeti, ar kuriem iespējams sadurt vai radīt sitienus.  Īpaši bīstamas ir stikla pudeles, kuru lauskas, pat ja tās nomestas zemē, var klātesošajiem radīt savainojumus. Pārtikas izstrādājumu kategorijā, kas var raisīt aizdomas par neatļautu vielu ienešanu pasākuma norises vietā, pieskaitāmi arī saldumi, piemēram, dražejas, kuras ārēji var atgādināt narkotiskas iedarbības tabletes. Lai nerastos lieki pārpratumi, šādas lietas labāk līdzi neņemt. Rēķinieties, ka pasākuma teritorijā jūs var neielaist arī ar  plakātiem, kuru saturs mudina uz naidu un var izraisīt konfliktsituācijas, kā arī ar dzīvniekiem, ja tiem nab uzpurņa.

Lai novērstu nevēlamu priekšmetu ienešanu pasākuma norises vietā, apsardzes darbiniekam ir tiesības lūgt pasākuma apmeklētājiem uzrādīt līdzi nestos priekšmetus un liegt ieeju, ja apmeklētājs atsakās to darīt. Konflikta situācijā, ja tāda radusies starp apmeklētāju un apsardzi, vai rodoties aizdomām par likumpārkāpumu, var tikt pieaicināti policijas darbinieki.

Katram publiska pasākuma apmeklētājam jārēķinās ar citu cilvēku labsajūtu, jāievēro smēķēšanas un alkohola lietošanas ierobežojumi, kategoriski aizliegts smēķēt Tribīnēs, un publiskās vietās, kur apkārt ir bērni un citi cilvēki, smēķēt atļauts tikai speciāli norādītajās smēķēšanas vietās!


PARKING/AUTOSTĀVVIETAS

IR PIEEJAMAS 3 OPCIJAS

1) BEZMAKSAS AUTO STĀVIETA UZ IELAS, LŪDZAM SEKOT LĪDZI ZĪMĒM, UN VIETĀM KUR ATĻAUTS APSTĀTIES

2) MOBILLY AUTO STĀVIETA TIEŠI BLAKUS GALVENAJAI DRIFTA IEEJAI, JEB IEEJAI NR.8 no 08:00-20:00 CENA 2EUR vairāk info www.mobilly.lv

3) VIP AUTO STĀVVIETA, TRASES TERITORIJĀ, MAKSĀ 15 EUR

------------

1) FREE PARKING ON THE STREET, PLEASE FOLLOW THE SIGNS WHERE CAN PARK

2) MOBILLY PARKING DIRECTLY NEAR MAIN DRIFT ENTRY, OR NR.8 GATE FROM 08:00-20:00 
PRICE 2EUR, more info www.mobilly.lv 3) VIP CAR PARKING, IN THE TRACK AREA, FOR 15 EUR


More reasons to visit Riga
 .