PREPARE FOR BIGGEST RACE 2020
Biļetes/Tickets 

VISIEM SKATĪTĀJIEM- BIĻETES NO 1 AUGUSTA IR DERĪGAS UZ 14-15.AUGUSTU

Biļešu informācija/Ticket information- BIĻEŠU CENAS

https://www.bilesuserviss.lv/eng/tickets/gimenei/sovs/drift-king-of-riga-2020-311369/?&design=bilesuserviss

 • A SEKTORA BIĻETE IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ MAKSĀ 27 EUR /A SECTOR TICKET COST  BEFORE SELLING 27 EUR (LIMITĒTS BIĻEŠU SKAITS)
 • D SEKTORA BIĻETE MAKSĀ IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ 10,80 EUR/ D SECTOR TRIBUNE COST BEFORE SEELING 10,80 EUR
 • PT SEKTORA BIĻETE IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ MAKSĀ  43,20 EUR/ PT SECTOR TICKET BEFORE SELLING COST 43,20 EUR
 • VIP SEKTORA BIĻETE IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ MAKSĀ 97,20 EUR/VIP SECTOR TICKET BEFORE SELLING COST 97,20 EUR
 • BĒRNIEM LĪDZ 10 GV(NEIESKAITOT) IEEJA BEZ MAKSAS/ KIDS UNDER 10 YEARS OLD, ENTRANCE FREE,  NEAIZŅEMOT ATSEVIŠĶU VIETU TRIBĪNĒS, JA AIZŅEM ATSEVIŠĶU VIETU JĀIEGĀDĀJAS JAUNIEŠU BIĻETE/ WITHOUT EXCLUDING A SEAT IN THE TRIBINES, IF A SITE IS TAKEN, YOU MUST BUY YOUNG PEOPLE TICKET FOR YOUR KID, EITHER THE CHILD SHOULD BE TAKEN INTO THE ADULT FLAG
 • JAUNIEŠIEM NO 10-16 GV (NEIESKAITOT)/PENSIONĀRIEM; A SEKTORS- 16,20 EUR, D SEKTORS 7,56 EUR, PT SEKTORS 21,60 EUR, VIP SEKOTRS 75,60 EUR
 • YOUNG PEOPLE 10-16 YEARS OLD/PENSIONERS; A SECTOR - 16,20 EUR, D SECTOR 7,56 EUR, PT SECTOR 21,60 EUR, VIP SECTOR 75,60 EUR
 • II, III grupas invalīdiem 50% atlaide D tribīnē vai dalībnieku parkā, uzrādot apliecību vai personas apliecinošu dokumentu( uz vietas)
 • 1 GRUPAS INVALĪDIEM IEEJA BEZ MAKSAS ( D TRIBINE), PAVADOŅIEM 50% ATLAIDE ( D TRIBINE) (uz vietas)


IEGĀDĀJOTIES BIĻETI UZ SACENSĪBĀM TĀ  IETVER IEEJU GAN 5DIENĀ- KAD NORISINĀSIES TRENIŅI UN KVALIFIKĀCIJA, GAN 6DIENĀ, GAN NORISINĀSIES TANDĒMU TRENIŅI UN TANDĒMI/ IF YOU BUY TICKET FOR SATURDAY RACE, IT'S ALSO INCLUDE FREE ENTRY IN FRIDAY WHEN WILL HAPPEN PRACTICE AND QUALIFICATION, SO 2 DAY TICKET

UZ VIETAS PASĀKUMA DIENĀ BŪS IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES ARĪ/ ON PLACE IN RACE DAY YOU CAN ALSO BUY

 • VIP AUTO CAURLAIDI  , TĀ IR AUTO STĀVVIETA TRASES TERITORIJĀ, BET NE DALĪBNIEKU PARKĀ
 • VIP PARKING TICKET YOU CAN BUY ON PLACE, IT WILL COST , THIS PARKING TICKET CAN BUY ANYONE WHO WANT, ALSO TRIBUNE SPECTATOR

TICKET INFORMATION/BIĻEŠU INFORMĀCIJAA SEKTORS
Galvenā Biķernieku tribīne A, skatītājiem pārredzama lielākā daļa trases un konfigurācijas lielais noslēguma līkums, papildus ekrāns pie 17KP, lai var redzēt visu sacensību trasi. Daļai no tribīnes ir jumta pārklājums. Tribīnei blakus atrodas arī bērnu zona, un dažādu aktivitāšu zona. Tribīnē sēdvietas nav numurētas, bet ir ierobežots skaits, garantēta sēdvieta katram biļetes īpašniekam.


THE SECTOR A
The main Bikernieki grandstand A, most of the track is visible to the spectators and the big final bend of the configuration, an additional screen at 17KP, so that the whole race track can be seen. Part of the grandstand has a roof covering. There is also a children's area and a variety of activity areas near the grandstand. The seats in the grandstand are not numbered but have a limited number, guaranteed seats for each ticket holder.


А СЕКТОР
На главной трибуне Бикерниеки А, для зрителей предусмотрена больная часть трассы и конфигурация большого, завершающего поворота, дополнительный экран у 17PK, что бы видеть всю трассу целиком. Часть трибуны оборудованна крышей. Рядом с трибуной находиться детская зона, и различные игровые зоны. Сиденья трибуны не пронумерованы, но количество мест ограничено, и гарантированы каждому купившему билет зрителю.

________________________________

D SEKTORS
Tribīnes, kuras atrodas blakus galvenajai Biķernieku tribīnei. No D tribīnēm skatītājiem pārredzami pirmie drifta konfigurācijas līkumi, ietverot bīstamo smilšu kalnu. Pie 17 KP ir izvietots ekrāns, daļai no tribīnes ir jumta pārklājums. Tribīnē sēdvietas nav numurētas, bet ir ierobežots skaits.

SECTOR D
The grandstands next to the main Bikernieki grandstand A. From the D-stands, spectators see the first bends of the drift configuration, including the dangerous first corner. At 17 CP there is a screen, part of the grandstand has a roof overlay. The seats in the grandstand are not numbered but have a limited number.

D СЕКТОР
Трибуны, которые находятся рядом с главной трибуной Бикерниеки. С трибуны D зрителям видны первые повороты конфигурации трассы, включая опасную песчаную возвышенность. У 17KP так же имеется экран, часть трибун имеет крышу. Сиденья трибуны не пронумерованы, но места ограниченны.

_________________________________

PT SEKTORS
PT sektors ietver ieeju dalībnieku parkā, un ieeju tur esošajā tribīne. No PT sektora lieliski pārredzama lielākā daļa trases un ekrāns. Tribīnē sēdvietas nav numurētas , bet ir ierobežots skaits. Iegādājoties PT biļeti Jums ir paredzēta vieta PT tribīnē, iespēja atrasties dalībnieku parkā, iespēja skatīties driftu arī no D sektora, otrā trases pusē.

PT SECTOR
The PT sector includes the entrance to the Participant Park (paddock) and the entrance to the existing grandstand there. Most of the tracks and screen are perfectly visible from the PT sector. The seats in the grandstand are not numbered but have a limited number. Purchasing a PT ticket will give you a place on the PT grandstand, an opportunity to be in the paddock, and a chance to watch the drift from sector D on the other side of the track.


PT СЕКТОР
Сектор PT захватывает в себя вход в парк участников, и вход на саму трибуну. С сектора PT отлично видна большая часть трассы и экран. Сиденья трибуны не пронумерованны, но места ограниченны. Приобретя PT билеты, для зрителей предусмотрено место на PT трибуне, возможность находиться в парке участников, а так же смотреть дрифт из D сектора

_________________________________

VIP BIĻETE
VIP biļete ietver ieeju dalībnieku parkā, un ieeju VIP sektorā, kur ir īpaši izveidota VIP zona un tribīne ,un kurā pieejamas uzkodas un dzērieni (DARBOSIES TIKAI 6DIENĀ EDINĀŠANA). No VIP sektora var redzēt lielāko daļu trases, VIP sektors ir izvietots vistuvāk galvenajam konfigurācijas #fdstyle līkumam. VIP ieeja ietver arī speciālu VIP kakla karti.

VIP TICKET
The VIP ticket includes entrance to the Paddock and entrance to the VIP sector, which has a specially built- VIP area and a grandstand with snacks and drinks(Snack and drink area will work just in Saturday). Most of the track is visible from the VIP sector; the VIP sector is located closest to the main #fdstyle bend of the configuration. The VIP entrance also includes a special VIP neck card.
, as well as a possibility to leave the venue and then return. VIP tribune is located in the paddock, seats are not numbered.  There is a limited number of VIP tickets available.VIP ticket owners also can visit paddock zone, and of course Bikernieki spectator area.


VIP билеты
VIP билеты открывают возможность посетить парк участников, и вход в VIP сектор, где расположена VIP зона и трибуна, а так же закуски и напитки. С VIP сектора можно наблюдать большую часть трассы, и расположен он ближе к главному повороты конфигурации #fdstyle. VIP билет так же включает в себя VIP бейдж.

_________________________________________

* DER ZINĀT

PASĀKUMĀ- SACENSĪBU DIENĀ, PĒC FINĀLIEM BŪS ATVĒRTAIS DALĪBNIEKU PARKS! KAD VISIEM SKATĪTĀJIEM BŪS IESPĒJA DOTIES PIE BRAUCĒJIEM, GAN PĒC AUTOGRĀFIEM, GAN BILDĒM!!

PAPILDUS TIEK PLĀNOTA AUTOGRĀFU SESIJA 6DIENĀ PIRMS TANDĒMU BRAUCIENIEM!

BĒRNIEM IEEJA LĪDZ 10 G.V. NEIESKAITOT IEEJA IR BEZ MAKSAS, BET TAS ATTIECAS TIKAI UZ BĒRNIEM, KURI PASĀKUMU- SACENSĪBAS APMEKLĒ KOPĀ AR VECĀKIEM/PIEAUGUŠĀ PAVADĪBĀ, ŠIS IR PUBLISKS PASĀKUMS, KUR VECĀKIEM/PIEAUGUŠAJAM JĀNES ATBILDĪBA PAR SAVIEM BĒRNIEM UN VIŅU DROŠĪBU, AUTOSPORTS IR BĪSTAMS, UN MŪSU PRIORITĀTE IR DROŠĪBA!

JAUNIEŠU BIĻETE SKAITĀS NO 10 G.V. LĪDZ 16 G.V. (NEIESKAITOT) NO 16 G.V. SKAITĀS PIEAUGUŠO BIĻETE


Privātuma politika sacensībās- Iegādājoties biļeti , klients apstiprina, ka nav iebildumu un piekrīt tam ,ka var tikt filmēts ,vai bildēts! pasākuma laikā notiks filmēšana un bildēšana. Kontakt epasts organizatoram latviadrift@inbox.lv


Privacy Policy - When purchasing a ticket, the customer confirms that there is no objection and agrees that during the event, filming and painting will take place. Contact email for organizer latviadrift@inbox.lv

SVARĪGI!!

 • Plānojot pasākuma apmeklēšanu, jau iepriekš iepazīstieties ar tā organizatoru prasībām.
 • Aizliegumi un ierobežojumi, kas attiecas uz priekšmetiem, ko var vai nevar ienest pasākuma vietā, visbiežāk ir norādīti uz ieejas biļetēm un pie ieejas sacensību teritorijā.
 • Nevēlamo lietu skaitā, ko nedrīkst ienest pasākumā ir arī pārtika, izņemot bērnu ēdienu, kā arī jebkāda veida šķidrums – sula, pat dzeramais ūdens, jo pastāv risks, ka pudelē var būt iepildīts alkohols, degošs vai sprāgstošs šķidrums.
 • Neņemiet lieki līdzi vērtīgas lietas.
 • Fotoaparatūru atļauts ienest pasākumā

Der zināt, ka apsardzes darbinieki var jūs neielaist pasākumā, ja jums līdzi ir lietas, kas potenciāli rada draudus savainot cilvēkus, piemēram, priekšmeti, ar kuriem iespējams sadurt vai radīt sitienus.  Īpaši bīstamas ir stikla pudeles, kuru lauskas, pat ja tās nomestas zemē, var klātesošajiem radīt savainojumus. Pārtikas izstrādājumu kategorijā, kas var raisīt aizdomas par neatļautu vielu ienešanu pasākuma norises vietā, pieskaitāmi arī saldumi, piemēram, dražejas, kuras ārēji var atgādināt narkotiskas iedarbības tabletes. Lai nerastos lieki pārpratumi, šādas lietas labāk līdzi neņemt. Rēķinieties, ka pasākuma teritorijā jūs var neielaist arī ar  plakātiem, kuru saturs mudina uz naidu un var izraisīt konfliktsituācijas, kā arī ar dzīvniekiem, ja tiem nab uzpurņa.

Lai novērstu nevēlamu priekšmetu ienešanu pasākuma norises vietā, apsardzes darbiniekam ir tiesības lūgt pasākuma apmeklētājiem uzrādīt līdzi nestos priekšmetus un liegt ieeju, ja apmeklētājs atsakās to darīt. Konflikta situācijā, ja tāda radusies starp apmeklētāju un apsardzi, vai rodoties aizdomām par likumpārkāpumu, var tikt pieaicināti policijas darbinieki.

Katram publiska pasākuma apmeklētājam jārēķinās ar citu cilvēku labsajūtu, jāievēro smēķēšanas un alkohola lietošanas ierobežojumi, kategoriski aizliegts smēķēt Tribīnēs, un publiskās vietās, kur apkārt ir bērni un citi cilvēki, smēķēt atļauts tikai speciāli norādītajās smēķēšanas vietās!


PARKING/AUTOSTĀVVIETAS

IR PIEEJAMAS 3 OPCIJAS

1) BEZMAKSAS AUTO STĀVIETA UZ IELAS, LŪDZAM SEKOT LĪDZI ZĪMĒM, UN VIETĀM KUR ATĻAUTS APSTĀTIES

2) MOBILLY AUTO STĀVIETA TIEŠI BLAKUS GALVENAJAI DRIFTA IEEJAI, JEB IEEJAI NR.8 no 08:00-20:00 CENA 2EUR vairāk info www.mobilly.lv

3) VIP AUTO STĀVVIETA, TRASES TERITORIJĀ, MAKSĀ 15 EUR

------------

1) FREE PARKING ON THE STREET, PLEASE FOLLOW THE SIGNS WHERE CAN PARK

2) MOBILLY PARKING DIRECTLY NEAR MAIN DRIFT ENTRY, OR NR.8 GATE FROM 08:00-20:00 
PRICE 2EUR, more info www.mobilly.lv 3) VIP CAR PARKING, IN THE TRACK AREA, FOR 15 EUR


More reasons to visit Riga
SEE YOU IN RACE TRACK!!!

 .