Privātuma politika drifta braucējiem,medijiem un skatītājiem!

Privātuma politika sacensībās, treniņos- Iegādājoties biļeti uz mūsu rīkotajiem pasākumiem, klients apstiprina, ka nav iebildumu un piekrīt tam ,ka var tikt filmēts ,vai bildēts! Sacensību, pasākumu un treniņu laikā, kurus apmeklējiet notiek filmēšana un bildēšana, iespējams, pēc publikācijas sociālajos tīklos. Organizatora kontakts: [email protected]


Uzņemtie un pasākuma- sacensību norises laikā tapušie materiāli var tikt izmantoti pasākuma- sacensību un aktivitāšu publicitātes un reklāmas materiālu, video veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti organizatora un sadarbības partneru mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv, instagram.com un facebook.com, u.c.).

Šajā Privātuma politikā DRIFTLATVIA.COM mājas lapa apstrādā arī www.driftkingofriga.com mājas lapu, tāpēc privātuma politika ir saistoša un attiecas arī uz šo lapu, kas ir kā apakšlapa www.driftlatvia.com un noteikumiem un organizatoriem, kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā Driftlatvia.com veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā Driftlatvia.com rīcībā esošos Jūsu personas datus.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju un iepazīties ar to, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā Driftlatvia.com apstrādā Jūsu personas datus.

Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus

Driftlatvia.com aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat Driftlatvia.com , tajā skaitā  Driftlatvia.com apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru  Driftlatvia.com par Jums ir ieguvis no citām personām vai uzņēmumiem, šī informācija ir domāta tikai Driftlatvia.com mēŗku sasniegšanai.

Driftlatvia.com veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz anketām, kuras ir pieejamas mūsu mājas lapā, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu Driftlatvia.com likumiskās intereses.

Kādus Jūsu personas datus Driftlatvia.com var apstrādāt

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat Driftlatvia.com vai kurus Driftlatvia.com iegūst saistībā ar Jūsu dalību Drifta sacensībās. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai fotoattēlu), kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs  Driftlatvia.com nosūtat savu pieteikuma anketu, lai pieteiktos sacensībām, tad  Driftlatvia.com Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai reģistrētu Jūs sacensībām, un izmantotu šo informāciju oficiālajiem sacensību dalībnieku sarakstiem, oficiālajās sacensību vietnēs. Uzņemtie un pasākuma- sacensību norises laikā tapušie materiāli var tikt izmantoti pasākuma- sacensību un aktivitāšu publicitātes un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti organizatora un sadarbības partneru mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv, instagram.com un facebook.com, u.c.).

Tas pats attiecas uz mediju akreditāciju.

Sniedzot Driftlatvia.com savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka Driftlatvia.com apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Datu drošība

Driftlatvia.com ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi citiem cilvēkiem, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi. Dati par sportistiem un medijiem tiks uzglabāti no 2018.gada 29.aprīļa, līdz 2018 gada 31.decembrim.

Kad Driftlatvia.com ir tiesības izpaust Jūsu datus

Jūsu personas dati var tikt izmantoti Driftlatvia.com informatīvai informācijai pirms sacensības, kur ir tiesības Jūsu vārdu, uzvārdu ievietot dalībnieku sarakstos, bet ne personas kodu, telefonu un e-pastu.

Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:

  • nododot informāciju par Jums Driftlatvia.com sadarbības partneriem, kas sniedz Driftlatvia.com dažādus pakalpojumus, ar mērķi piedāvāt sportistiem kādas papildus akcijas, aktualitātes, bet tikai saņemot no Jums mutisku atļauju, vai Jūs piekrītiet.

Driftlatvia.com nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams Driftlatvia.com likumīgo, līgumisko mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti.

Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti,  Driftlatvia.com var atklāt, piemēram, informāciju par to cik sacensībās esiet piedalījušies sezonā.

Minētā informācija var tikt atklāta:

  • lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību,
  • lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,
  • lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,
  • lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.

Kādu informāciju Jūs no Driftlatvia.com varat iegūt par saviem personas datiem

Jums ir tiesības iegūt informāciju attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko Driftlatvia.com apstrādā, t.i., par apstrādes mērķi, juridisko pamatu, un iegūt informāciju par to, kam  Driftlatvia.com tos nodod (ja vien šādas informācijas izpaušana nav aizliegta ar likumu). Jums tāpat ir tiesības pieprasīt, lai Driftlatvia.com Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju Driftlatvia.com par Jums apstrādā un kur tā tiek uzglabāta. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai Driftlatvia.com atjaunotu, labotu vai dzēstu  Jūsu personas datus. Driftlatvia.com jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt  Driftlatvia.com dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.

Jums ir pienākums sniegt informāciju  Driftlatvia.com gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat  Driftlatvia.com jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko Driftlatvia.com apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.

Driftlatvia.com dara visu iespējamo, lai aizsargātu tā rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka Driftlatvia.com ir aizskāris Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar Driftlatvia.com, izmantojot kontaktos norādīto kontaktinformāciju, lai Driftlatvia.com pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības.

Jūsu personas datu glabāšana

Driftlatvia.com nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par dalībnieku vai mediju. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti.

Organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats dalībnieks ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem

Izmaiņas privātuma politikā

Driftlatvia.com jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. Driftlatvia.com savā mājaslapā norādīs informāciju- datumu, kad Privātuma politika pēdējo reizi ir aktualizēta.

Organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats dalībnieks vai skatītājs, ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA DRIFTLATVIA PILNĀ VERSIJA, SPIED ŠEIT

Pēdējo reizi aktualizēta 16.03.2018