APMEKLĒ SACENSĪBAS KĀ APMEKLĒTĀJS? ATCERIES MUMS TAVA DROŠĪBA, SPORTISTU DROŠĪBA UN VISU CITU DROŠĪBA IR PRIORITĀTE! TĀPĒC IEGAUMĒ UN RESPEKTĒ! #KOPAVARAM

ORGANIZATORS ATGĀDINA, KA SAISTĪBĀ AR EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU VALSTĪ BIĻEŠU SKAITS IR IEROBEŽOTS

THE ORGANIZER RECALLS THAT THE NUMBER OF TICKETS IS LIMITED TO THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN THE COUNTRY

Ieeja sacensībās balstoties uz MK noteikumiem un vadlīnijām.

LV:Sacensības varēs apmeklēt personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā, vai ar negatīvu Covid-19 testu. Pie pasākuma ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kuru iespējams iegūt arī vietnē www.Covid19sertifikats.lv. Uzrādot derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, sacensības drīkst apmeklēt personas (no 12 gadu vecuma), kuras ir izgājušas pilnu Covid-19 vakcinācijas kursu, izslimojušas Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā, vai saņēmušas negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Masku lietošana tribīnēs OBLIGĀTA.

Pieļaujam iespēju, ka, mainoties valstī noteiktajiem noteikumiem pasākuma apmeklēšanai saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, noteikumi var būt paplašināti un mainīti. Skatītāji apmeklējot sacensības atradīsies pilnīgi atdalītā skatītāju plūsma  no dalībnieku parka, un piekļuve tam nebūs.

Sacensību apmeklētājiem pie ieejas VAR TIKT veikta attālinātā ķermeņa temperatūras mērīšana, var tikt atteikta ieeja sacensībās, ja temperatūra ir lielāka par 37,5 Lūdzam ievērot 2m distanci, ja nevariet ievērot 2m distanci no citiem apmeklētājiem, jālieto sejas maskas, Jūsu atbildība! Dezinfekcijas līdzekļi pieejami sacensību norises vietā, aicinām dezinficēt rokas!

---------------------

ENG: The competition will be open to people who have been vaccinated against Covid-19 or people who have had Covid-19 in the last 6 months our with negative covid-19 test. You will need to present an identity document at the entrance to the event together with a valid digital Covid-19 certificate our document with proove. We accept the possibility that the rules may be extended and changed due to changes in the national rules for attending the event in connection with the restriction of the spread of Covid-19. Spectators attending the competition will have a completely separate flow of spectators from the participants' park, and there will be no access to it. Face mask wearing in tribune will be mantadory! Thank you!

Visitors to the competition will be measured at the entrance to the remote body temperature, entry may be denied if the temperature is higher than 37.5 Please observe the 2m distance, if you can not observe the 2m distance from other visitors, face masks must be used, your responsibility! Disinfectants are available at the competition venue, please disinfect your hands!


 • COVID-19 VAKCINĀCIJAS VAI PĀRSLIMOŠANAS SERTIFIKĀTS IR TAVA IEEJA UZ SACENSĪBĀM
 • VAI NEGATĪVS TESTS IR TAVA IEEJA UZ SACENSĪBĀM
 • UZ VIETAS SACENSĪBU DIENĀS  NOTEIKTOS LAIKOS BŪS IESPĒJA VEIKT COVID-19 TESTUS, LŪDZAM SEKOT INFORMĀCJAI
 • IERODIES UZ SACENSĪBĀM, JA ESI PĀRLIECINĀTS PAR SAVU VESELĪBAS STĀVOKLI, JA IR IEMESLS PĀRDOMĀT, ESI ATBILDĪGS- PALIEC MĀJĀS
 • GAIDOT RINDĀ PIE IEEJAS NEDRŪZMĒJIES, IEVĒRO ATSTARPI NO CITIEM, LIETO SEJAS MASKU
 • DEZINFICĒ ROKAS, BIEŽĀK KĀ PARASTI
 • VISUR KUR VARI IEVĒRO 2 M DISTANCI
 • PIE IEEJAS KASES SAŅEMOT APROCI APLIEC VIŅU PATS , JA IESPĒJAMS, APSARDZES KLĀTBŪTNĒ
 • IZEJOT ĀRĀ NO SACENSĪBĀM, VAI ATGRIEŽOTIES TAJĀS, PATS JAU SAGATAVO APROCI UZRĀDĪŠANAI APSARGAM, LAI NAV LIEKI JĀJAUTĀ
 • SEKO LĪDZI, LAI IEEJAS APROCE IR REDZAMA VISU SACENSĪBU LAIKU
 • SEKO ORGANIZATORU NORĀDĪJUMIEM, RESPEKTĒ TOS
 • SATIEC PAZIŅU, PASVEICIENI, BET NEROKOJIES, NEAPSKAUJIES!

A UN D TRIBĪŅU APMEKLĒTĀJI

 • TRIBĪŅU BIĻEŠU SKAITS IR  KONKRĒTS SKAITS, LAI BŪTU IESPĒJAMS IEVĒROT DISTANCI, NEPĀRKĀP TO, OBLIGĀTI JĀIEVĒRO 1 M DISTANCE, ATBILSTOŠI ZEMĀK REDZAMAJIEM DALĪJUMIEM
 • LIETO MASKAS TRIBĪNĒS
 • IEVĒRO SAVU TRIBĪŅU DALĪJUMU, A TRIBĪNEI-A TRIBĪNES APROCES, D TRIBĪNEI- D TRIBĪNES APROCES
 • SACENSĪBU STARPLAIKOS NEDRŪZMĒJIES,  LIETO SEJAS MASKU, UN PASARGĀ SEVI, JA CITI DRŪZMĒJĀS
 • PIRMS UN PĒC TUALETES APMEKLĒJUMA VIENMĒR DEZINFICĒ ROKAS
 • APMEKLĒJOT ĒDINĀŠANAS PUNKTUS IEVĒRO DISTANCI STĀVOT RINDĀ, KĀ ARĪ IEVĒRO NOTEIKUMUS PIE GALDIŅIEM

 • JA JŪTIES SLIKTI DODIES MĀJĀS- PASARGĀ SEVI UN CITUS
 • JO VAIRĀK SARGĀSIM SEVI, JO VĒL VAIRĀK PASARGĀSIM CITUS

VIP UN DALĪBNIEKU PARKA CILVĒKIEM AKREDITĒTAJIEM

 • SEJAS MASKU LIETOŠANA OBLIGĀTA
 • OBLIGĀTI IEVĒROT VISUR 2 M DISTANCI, JA NEESIET PA DIVI VAI PA 4 VIENAS MĀJSAIMNIECĪBAS LOCEKĻI
 • DEZINFICĒ ROKAS
 • VIENMĒR UZRĀDI APROCI
 • NEDRŪZMĒJIES
SACENSĪBAS AIZLIEGTS APMEKLĒT PERSONĀM kurām ir noteikti pašizolācijas, mājas karantīnas vai stingras izolācijas nosacījumi vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

-------------------------

ENGLISH

 • COVID-19 VACCINATION OR TRANSMISSION CERTIFICATE IS YOUR ENTRY FOR THE COMPETITION
 •  OUR ALSO  A NEGATIVE COVID-19 TEST WILL BE YOUR ENTRY INTO THE RACE
 • THERE WILL BE POSSIBILITY TO MAKE COVID 19 TESTS ON PLACE, PLEASE CHECK UPDATED INFORMATION ABOUT TIMES FROM THURSDAY
 • IF YOU DON'T FEEL GOOD- STAY AT HOME
 • USE FACE MASK
 •  DISINFECT HANDS, MORE OFTEN
 •  EVERYWHERE YOU CAN KEEP A 2 M DISTANCE

A AND D TRIBUNE VISITORS

    THE NUMBER OF TRIBUNE TICKETS IS A SPECIFIC NUMBER IN ORDER TO POSSIBLE THE DISTANCE TO BE EXCEEDED,2 M DISTANCE MUST BE OBSERVED, ACCORDING TO THE DIVISIONS BELOW

FOR YOUR SAFETY, USE FACE MASKS IN TRIBUNE

ALWAYS DISINFECT HANDS BEFORE AND AFTER TOILET VISIT

WHEN VISITING CATERING POINTS, THE DISTANCE TO STANDING SHOULD BE OBSERVED, AND THE RULES AT THE TABLES

IF YOU FEEL BAD GO HOME - PROTECT YOURSELF AND OTHERS


VIP AND PARTICIPANT PARK ENTRY ACCREDITED HOLDERS

    USE OF FACE MASK IS MANDATORY

    IT IS MANDATORY TO KEEP A DISTANCE EVERYWHERE

    DISINFECT HANDS

    DO NOT CRUSH