Esi atbildīgs!!! LV/ENG

Biežāk nekā parasti mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni 20 sekundes vai ilgāk vai dezinficēt tās ar spirtu saturošu līdzekli, kur vien vari to izdarīt./Wash your hands more often than you regularly, doing so with soap and water for at least 20 seconds, or by using alcohol containing hand sanitizer.

Nepieskaries ar rokām savai sejai- mutei un acīm./Do not touch your face with your hands.

Ievēro 2 metru distanci, kur tas iespējams, un ar ko tas iespējams./Keep a 2-metre distance from others.

Maksimāli saīsini kontakta laiku ar citu personu, kuru satiec, un ievēro distanci./Try to decrease time of contact with others as much as possible.

Nedrūzmējies./Don't crowding

Sarokošanās, apskaušanās u.c. tuvs kontakts var veicināt vīrusa izplatību un no tā ir jāatsakās./Holding hands, hugging and similar close contact with others can foster the spread of the virus and should be avoided.

Dalībnieku parkā sejas masku lietošana ir obligāta!! Drifta organizators iesaka visiem lietot sejas maskas, kur iespējama lielāka cilvēku pulcēšanās un kur nav iespējams ievērot 2 metru distanci./ FACE MASKS IN PADDOCK ARE MANTADORY

Drifta sacensības aizliegts apmeklēt personām, kurām ir noteikti pašizolācija, mājas karantīna vai stingras izolācijas nosacījumi, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes./Visiting competition is forbidden for people who are under self-isolation, home quarantine or isolation, or people who show signs of respiratory tract infections.

Drifta sacensību sekretariātā un servisa parkā tiks nodrošināta ķermeņa temperatūras mērīšana ar bezkontakta termometriem./Body temperature measurement with non-contact thermometers will be done in  the service park.

Visiem sacensību apmeklētājiem, ienākot kādā no sacensību zonām, kurā nepieciešams uzrādīt aproci  ir pienākums to uzrādīt nesagaidot lūgumu no apsarga, lai mazinātu komunikāciju un fizisku saskarsmi. Aproces visu sacensību laiku jānēsā tā, lai tās būtu redzamas./For all spectators, teams, personall, when entering any of the event zones where wristband needs to be shown, they have an obligation to do so without waiting for a request from the security guard, in order to decrease communication and physical proximity.

Visām sacensībās iesaistītajām personām (dalībnieki, personāls) nekavējoties jāziņo organizatora nozīmētajai personai, ja ir aizdomas par kādas personas saslimšanu vai kādam pārstāvim parādās slimības simptomi vai kādam ir konstatēts Covid-19 pozitīvs tests./Everyone involved in the event (competitors, personnel) need to immediately inform the organizer’s designated person if they have reason to believe that someone is ill, or if someone shows symptoms, or if someone gets a positive result in a COVID-19 test.

Ja 14 dienu laikā pēc sacensību norises kāda no sacensībās iesaistītajām personām saslimst ar COVID-19, persona nekavējoties paziņo par to sacensību organizatoram vai tā nozīmētajai personai./If, within 14 days of the event taking place, any person involved in the event is falls ill with COVID-19, this person must immediately inform the event organizer or the organizer’s designated person of this fact.

Visi sacensību apmeklētāji, dalībnieki un komandas tiek aicināti izmantot lietotni “Apturi Covid”./All parties involved in the event will be invited to use the “Apturi Covid” (“Stop Covid”) mobile application.Wear Face Mask Sign - Free Printable - AllFreePrintable.com